Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem danych użytkowników strony internetowej www.ajriszzona.pl jest Mateusz Rychter, adres do doręczeń w Katowicach (40-203 Katowice): Al. W. Roździeńskiego 100/22.

2) Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celach analitycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo ich poprawiania. Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy: blog@ajriszzona.pl lub na adres naszej siedziby w Katowicach (40-203 Katowice) przy Al. W. Roździeńskiego 100/22.

3) Administrator przetwarza dane użytkowników w celu:

a. wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie komunikacji użytkownik podał nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o komunikacji z nami) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d. w celu kierowania do użytkowników przez Administratora treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie danych użytkowników w tym celu odbywa się tylko jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

4) W każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody użytkownika przed jej wycofaniem.

5) W każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych jw. Przestaniemy przetwarzać dane użytkownika w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów użytkownika, praw i wolności lub dane użytkownika będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) Dane osobowe użytkownika uzyskane w czasie korzystania z serwisu będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem korzystania z serwisu – przez 5 lat.

7) Do danych użytkownika mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne, konsultingowe, księgowe.

8) Zgodnie z RODO, użytkownikowi przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.