Tabliczki z zakazem wyprowadzania ps贸w na terenie wsp贸lnoty mieszkaniowej

Tabliczki z zakazem wyprowadzania ps贸w na terenie wsp贸lnoty mieszkaniowej

Od paru lat znikaj膮 tabliczki zakazuj膮ce wst臋pu z psem na ziele艅ce. Mieszka艅cy miast sk艂adaj膮 wnioski do s膮d贸w i pisz膮 pisma powo艂uj膮c si臋 na wyroki s膮d贸w, kt贸re orzekaj膮, 偶e dla takich zakaz贸w nie ma podstawy prawnej.

Sprawa okaza艂a si臋 by膰 bardziej skomplikowana, gdy w zesz艂ym roku zakaz pojawi艂 si臋 na terenie wsp贸lnoty mieszkaniowej w Katowicach.聽Czy tabliczki zakazuj膮ce wyprowadzania ps贸w na terenie prywatnym聽– i jednocze艣nie publicznym, dost臋pnym dla wszystkich – s膮 zgodne z prawem?

Poni偶ej przedstawiam korespondencj臋, dzi臋ki kt贸rej tabliczka z zakazem wst臋pu z psem znikn臋艂a聽z otoczenia budynku mieszkalnego nale偶膮cego do wsp贸lnoty mieszkaniowej bez post臋powania na drodze s膮dowej. Pod artyku艂em znajdziesz te偶 zbi贸r przydatnych link贸w dotycz膮cych wyrok贸w s膮dowych w sprawie tabliczek z zakazem wprowadzania ps贸w.

POLECAMY: Artystyczna fotografia ps贸w Katowice, 艢l膮sk – AjriszZona.pl (gdy nie piszemy, to fotografujemy – oczywi艣cie psy!)

Spis tre艣ci:

 1. Pytanie o podstaw臋 prawn膮 do zarz膮dcy wsp贸lnoty mieszkaniowej
 2. Wniosek o usuni臋cie tabliczek skierowany do Urz臋du Miasta
 3. Odpowied藕 Wydzia艂u Kszta艂towania 艢rodowiska
 4. Konsultacja z prawnikiem
 5. Pomoc rady miasta, skierowanie sprawy do prezydenta miasta i odpowied藕 wiceprezydenta miasta
 6. Tabliczka znikn臋艂a po prawie 6 miesi膮cach
 7. Zakaz by艂 oparty na nieaktualnych przepisach
 8. Przydatne linki – wyroki s膮d贸w, przypadki z innych miast
Uwaga, artyku艂 stanowi w艂asno艣膰 AjriszZona.pl i jest chroniony prawami autorskimi. Je艣li chcesz wykorzysta膰 jego fragment w swojej publikacji, napisz do autora: blog@ajriszzona.pl.

Pytanie o podstaw臋 prawn膮 do zarz膮dcy wsp贸lnoty mieszkaniowej

Po tym jak tabliczki z zakazem pojawi艂y si臋 na trawnikach jednego z wi臋kszych osiedli mieszkaniowych w Katowicach, mieszkaniec wys艂a艂聽zapytanie do zarz膮dcy wsp贸lnoty mieszkaniowej. Zapyta艂聽o podstaw臋 prawn膮, kt贸r膮 zakaz zosta艂 wprowadzony.聽

W odpowiedzi zarz膮dca powo艂a艂 si臋 na uchwa艂臋聽nr LXVI/1333/10聽z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta Katowice.聽Dodam, 偶e uchwa艂a ta nie obowi膮zuje obecnie i nie obowi膮zywa艂a w momencie wys艂ania odpowiedzi przez zarz膮dc臋.聽Zarz膮dca stwierdzi艂 ponadto, 偶e…

…w艂a艣ciciel dzia艂ki zdecydowa艂, wykonuj膮c swoje podstawowe prawo, 偶e cz臋艣膰 jej terenu nie jest przeznaczona na wybieg dla ps贸w. Wyznaczy艂 jednocze艣nie teren, gdzie psy mo偶na wyprowadza膰 – umie艣ci艂 na trawnikach stosowne tabliczki, jedne zakazuj膮ce wypuszczania psa, drugie wskazuj膮ce, 偶e teren jest dost臋pny dla zwierz膮t, wzywaj膮c jednocze艣nie w艂a艣ciciela do posprz膮tania.

Zarz膮dca zasugerowa艂 mieszka艅cowi budynku, aby chodzi艂 na spacery z psem w inne miejsca, w kt贸rych takie zakazy nie istniej膮.

Wniosek o usuni臋cie tabliczek skierowany do Urz臋du Miasta

Nast臋pnie mieszkaniec skierowa艂 do Urz臋du Miasta Katowice聽wniosek o usuni臋cie tabliczek lub zast膮pienie ich tabliczkami przypominaj膮cymi o obowi膮zku sprz膮tania po psach.

Cytuj臋 uzasadnienie wniosku:

Kwesti臋 wyprowadzania ps贸w reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz膮t i聽nie istnieje podstawa prawna, na podstawie kt贸rej Wsp贸lnota czy Zarz膮dca nieruchomo艣ci mogliby ustali膰 zakaz wyprowadzania ps贸w w okre艣lone miejsca.

Zakaz taki jest niezgodny Uchwa艂膮 nr XXIV/495/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozdzia艂 VI).

Natomiast kwesti臋 utrzymania czysto艣ci reguluje Ustawa z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o聽utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz.U. 2012 poz 391), kt贸rej przepisy pozwalaj膮 zachowa膰 porz膮dek, zobowi膮zuj膮c w艂a艣cicieli ps贸w do sprz膮tania po swoich podopiecznych.

Wprowadzenie zakazu wyprowadzania zwierz膮t na 艣ci艣le okre艣lony teren jest 艣rodkiem nadmiernie ograniczaj膮cym swobod臋 poruszania si臋 i przebywania w okre艣lonym miejscu, kt贸ra przys艂uguje wszystkim obywatelom, w tym w艂a艣cicielom zwierz膮t domowych.

Pragn臋 te偶 zauwa偶y膰, 偶e konsekwencj膮 zamieszczenia tych tabliczek jest naruszenie moich d贸br osobistych, poniewa偶 ich tre艣膰 narazi艂a mnie聽na nieprzychylne komentarze, uwagi, wprowadzanie niepokoju oraz nieprzychylne spojrzenia ze strony innych mieszka艅c贸w 鈥 tylko dlatego, 偶e mam psy i przechodz臋 z nimi obok budynku mieszkalnego.

Zastosowana zosta艂a odpowiedzialno艣膰 zbiorowa, przerzucaj膮c 鈥 bez jakiejkolwiek podstawy prawnej 鈥 odpowiedzialno艣膰 za dzia艂anie jednostek na pozosta艂ych posiadaczy zwierz膮t, tak偶e na tych, kt贸rzy sprz膮taj膮 po swoich zwierz臋tach.

Obowi膮zuj膮ce przepisy (np. kodeksu wykrocze艅) pozwalaj膮 na wyegzekwowanie obowi膮zku sprz膮tania po zwierz臋tach domowych. Jestem jak najbardziej za utrzymaniem czysto艣ci na osiedlu jak i na terenie wszystkich jego nieruchomo艣ci, jednak nie jestem w stanie zaakceptowa膰 zastosowanych metod w postaci tabliczek zakazuj膮cych wej艣cia w okre艣lone miejsce. (…)

Pragn臋 te偶 zwr贸ci膰 uwag臋 na wyroki s膮d贸w administracyjnych, gdzie orzeka si臋 o聽braku podstawy prawnej dla zakazu wyprowadzania ps贸w w 艣ci艣le oznaczone miejsca, np.:

 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6.03.2013 r.,聽II SA/Go 1045/12
 • Wyrok Naczelnego S膮du Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 2439/14
 • Wyrok Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego we Wroc艂awiu z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 153/14

Odpowied藕 Wydzia艂u Kszta艂towania 艢rodowiska

W odpowiedzi przysz艂o pismo z Wydzia艂u Kszta艂towania 艢rodowiska, w kt贸rym stwierdzono, 偶e miasto nie mo偶e ingerowa膰 w regulamin wsp贸lnoty, je艣li nie narusza on Regulaminu o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta Katowice.

Tabliczki z zakazem wyprowadzania ps贸w na terenie wsp贸lnoty mieszkaniowej

Mieszkaniec wys艂a艂 kolejne pismo i w 聽odpowiedzi potwierdzono, 偶e ustawienie tabliczek nie stoi w sprzeczno艣ci z obecnie obowi膮zuj膮cym Regulaminem o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta Katowic. Wskazano te偶 na mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 na drodze cywilnej.聽

Jednak Regulamin o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta Katowic nie zabrania wst臋pu z psem na trawniki, place zabaw czy inne miejsca publiczne. Z kolei zapisy wewn臋trzne wsp贸lnoty nie zawiera艂y 偶adnych informacji o zakazach wi臋c聽tabliczki nie mia艂y z nimi 偶adnego zwi膮zku.

Konsultacja z prawnikiem

W tej sytuacji mieszkaniec przedstawi艂 spraw臋 prawnikowi, kt贸rego odpowied藕 cytuj臋 poni偶ej:

Zgodnie z tre艣ci膮 art. 87 ust. 2 Konstytucji 藕r贸d艂ami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s膮 na obszarze dzia艂ania organ贸w, kt贸re je ustanowi艂y, akty prawa miejscowego. Uchwa艂a rady miasta jest w tej sytuacji prawem obowi膮zuj膮cym.聽(…) Spraw膮 zajmowa艂 si臋 urz膮d miasta, kt贸ry nie znalaz艂 podstaw do stwierdzenia uchybienia ze strony wsp贸lnoty. By膰 mo偶e zasadne jest by odpowied藕 na skarg臋 skontrolowa艂 organ nadrz臋dny dla organ贸w gminy. Dla prezydenta miasta b臋dzie to rada miasta. Za艣 dla innych organ贸w gmin – wojewoda.

Pomoc rady miasta, skierowanie sprawy do prezydenta miasta i odpowied藕 wiceprezydenta miasta

Kolejnym krokiem by艂o wi臋c zwr贸cenie si臋 o pomoc do rady miasta. Odpowiedzia艂o kilkoro radnych, kt贸rzy przekazali spraw臋 prezydentowi miasta. Mniej wi臋cej w tym czasie znik艂a jedna z tabliczek z zakazem, znajduj膮ca si臋 na najwi臋kszym trawniku przy budynku mieszkalnym (pozosta艂a tabliczka tylko na ma艂ym kwietniku).

Nast臋pnie przysz艂o niespodziewane pismo od wiceprezydenta miasta Katowice, w kt贸rym poinformowano, 偶e Wydzia艂 Kszta艂towania 艢rodowiska podtrzyma艂 swoje stanowisko, jednak wychodz膮c naprzeciw oczekiwaniom mieszka艅ca sk艂adaj膮cego聽wniosek, wyst膮pi艂 do zarz膮dcy nieruchomo艣ci聽z propozycj膮 zmiany tabliczek z zakazem na tabliczki informuj膮ce o obowi膮zku sprz膮tania po swoim psie.

Tabliczki z zakazem wyprowadzania ps贸w na terenie wsp贸lnoty mieszkaniowej

Tabliczka znikn臋艂a po prawie 6 miesi膮cach

Tabliczka z zakazem wyprowadzania ps贸w na terenie wsp贸lnoty mieszkaniowej znikn臋艂a po prawie 6 miesi膮cach od wys艂ania pierwszego zapytania do zarz膮dcy. Warto jednak zestawi膰 to z powy偶szym uzasadnieniem wniosku o usuni臋cie tabliczek, skierowanym do Urz臋du Miasta. Wyja艣nia on dlaczego mi艂o艣nicy zwierz膮t s膮 przeciwni tabliczkom z zakazem聽wyprowadzania ps贸w.

Zakaz by艂聽oparty na nieaktualnych聽przepisach

Jaki艣 czas temu od wsp贸lnoty mieszkaniowej przysz艂a wiadomo艣膰 z przeprosinami za powo艂ywanie si臋 na nieaktualne przepisy. Cytuj臋 j膮 poni偶ej:

Przepraszam za niezamierzon膮 dezinformacj臋 w kwestii aktualnie obowi膮zuj膮cych uchwa艂 Gminy (m贸j b艂膮d),聽przywo艂ana uchwa艂a z 2010 roku ju偶 nie obowi膮zuje. Uchwa艂a z 2010 roku w sprawie utrzymania porz膮dku na terenie miasta zosta艂a zast膮piona w 2012, a nast臋pnie 2016 roku nowymi regulacjami.

Zastanawiaj膮ce jest, 偶e decyzje dotycz膮ce ograniczenia swob贸d obywatelskich s膮 podejmowane w oparciu o nieaktualne uchwa艂y!

Na koniec dodam, 偶e tabliczki, o kt贸rych mowa, zosta艂y zamieszczone na terenie wsp贸lnoty bez g艂osowania i wiedzy w艂a艣cicieli lokali. Zapisu o zakacie wst臋pu z psem na trawniki nie ma r贸wnie偶 w regulaminie nieruchomo艣ci.

Przydatne linki

 • Wyrok Naczelnego S膮du Administracyjnego – psy mog膮 wchodzi膰 do Ogrodu Saskiego w Lublinie:聽http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/nasze-sprawy/a/psy-moga-juz-wchodzic-do-ogrodu-saskiego-jest-wyrok-nsa,13280010/
 • Wyrok s膮du dotycz膮cy zakazu wyprowadzania psa w Cz臋stochowie.„Miasto nie mo偶e nikomu zakaza膰 spacer贸w z psem po mie艣cie”:聽https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zakaz-wyprowadzania-psa-nielegalny-sad-zdecydowal,769008.html
 • Zakaz wyprowadzania ps贸w w parku prawomocny? NSA ostatecznie wyja艣nia:聽https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/gospodarke-odpadami-czeka-kolejna-wielka-reforma-gminy-juz-protestuja,113528.html
 • Psy w parku – Zb膮szy艅 zakaza艂 przychodzenia z czworonogami –聽聽https://bezprawnik.pl/psy-w-parku/
 • Nie mo偶na zakaza膰 wchodzenia z psem do parku –聽https://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/302049968-Nie-mozna-zakazac-wchodzenia-z-psem-do-parku.html
 • Wyrok WSA: Nie mo偶na zabroni膰 wchodzenia do urz臋du z psem:聽https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/302099995-Nie-mozna-zabronic-wchodzenia–do-urzedow-z-psem—wyrok-WSA.html
 • Czy mo偶na zabroni膰 wchodzenia z psem do urz臋du, parku i na plac zabaw?聽http://kancelariakhm.pl/2019/02/18/czy-mozna-zabronic-wchodzenia-z-psem-do-urzedu-parku-czy-na-plac-zabaw/
 • Zakaz wst臋pu z psami do park贸w bez mocy prawnej www.rdc.pl/informacje/zakaz-wstepu-z-psami-do-parkow-bez-mocy-prawnej-potrzebuja-swobody-posluchaj
 • Wolno czy nie wolno wyprowadza膰 psa na trawnik z tabliczk膮 https://swidnica24.pl/2019/05/wolno-czy-nie-wolno-wyprowadzac-psa-na-trawnik-z-tabliczka/
 • S膮d uchyli艂 zakaz wst臋pu z psami do park贸w w Zb膮szyniu https://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/306109949-Sad-uchylil-zakaz-wstepu-z-psami-do-parkow-w-Zbaszyniu.html
 • Poznaniak dosta艂 nagan臋 za wej艣cie z psem do parku Wilsona. Czy zgodnie z prawem? https://plus.gloswielkopolski.pl/poznan-poznaniak-dostal-nagane-za-wejscie-z-psem-do-parku-wilsona-czy-zgodnie-z-prawem/ar/c1-14268179

Zobacz te偶:


Data publikacji: 8 kwietnia 2017 r. | Data aktualizacji: 22 czerwca 2019 r. | Zdj臋cie g艂贸wne: pixabay.com|聽漏AjriszZona.pl.聽Artyku艂 stanowi w艂asno艣膰 AjriszZona.pl i jest chroniony prawami autorskimi.

Tagi: zakaz wyprowadzania ps贸w tabliczka, zakaz wprowadzania ps贸w, zakaz wyprowadzania psow tabliczka, zakaz wyprowadzania ps贸w teren prywatny, zakaz sikania ps贸w, zakaz wprowadzania ps贸w podstawa prawna, tabliczka zakaz wprowadzania ps贸w

 

4.9/5 - (64 g艂osy / g艂os贸w)

25 Comments

 1. Anonim

  Ciekawe kiedy wsp贸lnoty zaczn膮 walczy膰 ze 艣miec膮cymi lud藕mi, kt贸rzy nie maj膮 ps贸w, daj膮 tabliczki „zakaz wst臋pu ludziom”

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Te偶 mnie to zastanawia, dlaczego obowi膮zuje pewna wybi贸rczo艣膰. Na butelki po piwie, 艣mieci, rozje偶d偶anie trawnik贸w nie reaguje si臋 tabliczkami z zakazami….

   Reply
 2. Krzysztof Zubowicz

  Ciekawa spraw, zwykle gdy widzia艂em tego typu tabliczki, po prostu je omija艂em. Ju偶 wiem, 偶e s膮 bezprawne

  Reply
 3. JOLA

  Jak si臋 broni膰 przed pieniaczami kt贸rzy wrzucaj膮 wszystkich do jednego wora?Mam pieska chodz臋 z nim na spacery po osiedlu (bo nie ma terenu spacerowego dla ps贸w) i sprz膮tam po nim.Jednak spotka艂am si臋 z atakami na mnie i mojego pieska,mimo 偶e dziad widzia艂 偶e trzymam w r臋ku woreczek z zamiarem posprz膮tania nawrzeszcza艂 na mnie ,,zabraniam ci tu przychodzi膰 z tym psem 偶eby tu sra艂 a ja b臋d臋 w膮cha艂 te smrody!!”Nie reagowa艂 na to 偶e sprz膮ta艂am zanim zacz膮艂 si臋 wydziera膰. Podejrzewam 偶e gdybym by艂a ros艂ym facetem z pitbulem nawet jego g贸wno by mu nie przeszkadza艂o,na nieszcz臋艣cie jestem tylko ma艂膮 kobietk膮 z ma艂ym pieskiem wi臋c mi si臋 oberwa艂o (za nic)to przykre….

  Reply
  1. Tymek

   Wsp贸艂czuj臋 spotykania takich ludzi. U mnie na osiedlu jest odwrotnie (nikt nie zwraca (normalnie) uwagi, kupy s膮 rozsiane _wsz臋dzie_ – nie da si臋 wej艣膰 na trawnik, by posprz膮ta膰 po swoim psie, bo takie mrowie g贸wien).

   Co do pieniacza, to chyba najlepiej b臋dzie:

   1. nagra膰 (telefonem, cho膰by ukrytym w kieszeni, ale najlepiej z wizerunkiem tego kogo艣 – nagrywa膰 mo偶na KA呕DEGO – nie wolno publikowa膰 – a nagrywanie celem ujawnienia przest臋pstwa lub takich atak贸w nie jest absolutnie zabronione, nawet zwyk艂e nagrywanie, jak wspomnia艂em…)
   2. zg艂osi膰 zastraszanie, n臋kanie, wprowadzanie niepokoju lub uzasadnionego l臋ku itp. lub go tym postraszy膰.
   3. kolejnym razem ju偶 zapewne mu si臋 odechce takich akcji lub po wizycie Policji

   Reply
  2. Jula

   Ciekawa jestem czy traw臋 pod t膮 kup膮 Pani r贸wnie偶 umyje bo nawet je艣li sprz膮tnie Pani do woreczka cze艣膰 kupy zostanie, a wraz z ni膮 paso偶yty i inne paskudztwa. I teraz w to miejsce przyjdzie Pani z ma艂ym dzieckiem kt贸re jak wiadomo bierze wszystko do buzi…. Chcia艂aby Pani zje艣膰 kup臋 swojego psa? Trzeba mie膰 troch臋 empatii. Mo偶na mie膰 psa ale wyprowadzajcie je na oznaczone wybiegi, w tej chwili odnosz臋 wra偶enie 偶e psy maj膮 wi臋ksze prawa ni偶 dzieci. To mo偶e ludzie te偶 b臋d膮 za艂atwia膰 si臋 na trawnikach, po co dziecku pieluszki kupowa膰? Potem sprz膮tnie si臋 w woreczek i ju偶. Chcecie mie膰 psy to zr贸bcie im w swojej 艂azience kuwet臋 i po sprawie ,a nie robi膮 kup臋 gdzie chc膮.

   Reply
   1. Van

    Jak Pani si臋 zdarzy (zdarzy艂o) wysadzi膰 dziecko pod krzaczkiem to posprz膮ta Pani traw臋 umyje, 偶eby inne dzieci臋 lub piesek do tego nie wesz艂o? Chcia艂aby Pani 偶eby piesek lub dziecko zjad艂o kup臋 Pani dziecka? Pisze Pani „wyprowadzajcie je na oznaczone wybiegi” ja takiego jeszcze nie widzia艂em mieszkam w Katowicach-Ochojcu i nie wyobra偶am sobie zreszt膮 jak ka偶dy kto ma psiaka, 偶eby przyj膮膰 cho膰 na chwil臋 do wiadomo艣ci sens Pani wypocin szczeg贸lnie ostatniego zdania. By膰 mo偶e kiedy艣 doro艣nie Pani do tego, 偶eby mie膰 psa to zmieni Pani zdanie czego serdecznie 偶ycz臋.

    Ps

    Po swoim sprz膮tam TRAWY NIE MYJ臉.

    Reply
    1. Anonim

     Dzieci mam tr贸jk臋 i awaryjne siusiu wypada艂o 艣rednio raz w roku, Pani piesek te偶 raz w roku na trawk臋 chodzi, bo takie por贸wnanie zwierz臋cia do cz艂owieka?

     Reply
   2. Autorka korespondencji w sprawie tabliczek

    Pani Julo, poruszy艂a Pani ciekawy temat. W psich kupach mog膮 by膰 gro藕ne paso偶yty, dlatego mi臋dzy innymi sprz膮tam po psie (wi臋cej informacji https://psipark.pl/sprzatanie-psich-kup/niesprzatniete-psie-kupy-zagrozenia/). Jak najbardziej mo偶liwe jest dok艂adne sprz膮tni臋cie psiej kupy z trawy (warto te偶 tu my艣le膰 do przodu i np. z psem, kt贸ry ma rozwolnienie i艣膰 na piasek/ziemi臋, a nie na traw臋). Mo偶e Pani zwr贸ci膰 si臋 do ustawodawcy, co dok艂adnie rozumie przez usuni臋cie nieczysto艣ci (czy obejmuje to te偶 umycie pod艂o偶a). My艣l臋, 偶e do dyskusji warto zaprosi膰 wszystkich sprz膮taj膮cych, r贸wnie偶 np. rozbite butelki i kupy po dzieciach.

    Nie mog臋 si臋 zgodzi膰, 偶e psy maj膮 wi臋ksze prawa ni偶 dzieci w omawianym przez Pani膮 zakresie. Prosz臋 spojrze膰 chocia偶by na liczb臋 plac贸w zabaw w por贸wnaniu do liczby psich park贸w oraz na fakt, 偶e dzieci s膮 wprowadzane do psich park贸w i zajmuj膮 psom przestrze艅 i przeszkody. Natomiast nie mo偶na tego powiedzie膰 o psach, 偶eby podobnie zachowywa艂y si臋 na placach zabaw i np. zajmowa艂y dzieciom karuzele.

    Na koniec podkre艣l臋, 偶e usuni臋cie tabliczek z zakazami nie jest r贸wnoznaczne z tym, 偶eby chodzi膰 na kup臋 z psem pod balkony i okna (zreszt膮 ja i m贸j pies wolimy i艣膰 dalej w bardziej ustronne miejsce). Uzasadnienie tej pro艣by znajdzie Pani w artykule.

    Reply
   3. Tomasz

    Mo偶e dla dzieci zrobimy wybiegi? Po co z domu je wypuszcza膰 skoro mo偶e si臋 czym艣 ubrudzi膰. Og贸lnie ile ludzi tyle pogl膮d贸w. Sprz膮tajmy po psach i nie r贸bmy szopki, bo b臋dziemy z ka偶dej strony kontrolowani i wszystko b臋dzie wymaga艂o przepis贸w.

    Reply
   4. Anonim

    dzieci mog膮 si臋 bawi膰 na palcu zabaw. A kto za艣mieca 艣rodowisko tymi pampersami? Czy zdaje sobie Pani z tego spraw臋?
    Dzieci nie s p臋pkiem 艣wiata . te „madki” to ju偶 maj膮 w g艂owach poprzerawcane.

    Reply
 4. weronika

  Trawnik trawnikiem ale chodzenie komu艣 pod balkonem i oknem z psem, kt贸ry r贸wnie偶 sika to troch臋 przesada i brak kultury. Niestety my w bloku balkony mamy na trawniku i te偶 mamy tabliczke z zakazem poniewa偶 trawnik jest niewielki, bawia si臋 na nim dzieci a siki w upalne dni zacz臋艂y zwyczajnie 艣mierdzie膰 pod balkonem i oknem. W艂a艣ciciele powinni wyprowadza膰 pieski na 艂膮ki czy nieu偶ytki, przynajmniej dalej od okien i balkon贸w bo zwyczajnie siki niszcz膮 ro艣liny, kwiaty no i 艣mierdz膮. Ja niestety mia艂am przypadek kilkukrotnego posikania balkonu przez psa bo przez lenistwo w艂a艣ciciela, kt贸ry nie wyprowadza艂 psa kilka metr贸w dalej.

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Jak najbardziej si臋 zgadzamy. Nie chodzi o to, aby usun膮膰 zakazy i robi膰 ludziom pod oknami toalet臋. Nale偶y sprz膮ta膰 wszelkie nieczysto艣ci po swoim psie, a obsikiwanie cudzego balkonu nie powinno mie膰 miejsca.

   Reply
 5. W艂a艣cicielka pi臋cioletniego psa

  Witam,
  czy mog臋 si臋 w spos贸b bezpo艣redni skontaktowa膰 z Autork膮 korespondencji w sprawie tabliczek? Od kilku miesi臋cy mam problem z jednym z s膮siad贸w, kt贸ry postanowi艂 zakaza膰 w艂a艣cicielom ps贸w wyprowadzania psa na trawniki, dodam, 偶e psa mam od kilku lat i nigdy wcze艣niej nie zg艂asza艂 „zastrze偶e艅”, teraz jest wr臋cz agresywny, straszy mnie s膮dem i dosta艂am nawet imienne pismo od administratora, abym zaprzesta艂a wyprowadzania psa, w miejscach gdzie s膮 tabliczki. Takie dzia艂anie wydaje mi si臋 bezpodstawne, ale chcia艂abym si臋 skonsultowa膰 z kim艣, kto ju偶 „przerobi艂” ten problem.

  Reply
 6. W艂a艣cicielka psa

  Dzie艅 dobry,
  r贸wnie偶 mam problem z administracj膮, kt贸ra straszy karami za wyprowadzanie psa na osiedlu strze偶onym(dodam, 偶e na ca艂ym osiedlu s膮 tabliczki z zakazem) . Wczoraj powiedziano mi, 偶e wsp贸lnota chce wprowadzi膰 dodatkow膮 op艂at臋 do czynszu dla os贸b, kt贸re posiadaj膮 psy. Czy to zgodne z prawem?

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Dzie艅 dobry, zakaz wyprowadzania psa naszym zdaniem nie jest zgodny z prawem. Podobnie odnosz膮 si臋 do tego wyroki s膮d贸w, kt贸re przytoczone s膮 w artykule.

   Na jakiej podstawie mia艂y by by膰 wprowadzone kary i dodatkowa op艂ata do czynszu? Co by艂oby w zamian za dop艂at臋, czy np. dodatkowe kosze i regularnie uzupe艂niane woreczki? Czy to przeg艂osowali mieszka艅cy?

   Je偶eli chodzi o egzekwowanie kar, to zach臋camy do zapoznania si臋 z odpowiedzi膮 Stra偶y Miejskiej na pytanie o regulamin parku, kt贸ry przewiduje kary pieni臋偶ne za prowadzenie psa bez smyczy i kaga艅ca, podczas gdy ustawa miasta, w kt贸rym jest park, nie nakazuje tego: https://ajriszzona.pl/wp-content/uploads/2018/08/17103491_1139609862834984_7068186431986921952_n.jpg

   Reply
 7. Iwona

  Dla dzieci mamy „wybiegi”, jak to Pan okre艣li艂, czyli place zabaw, kt贸re u偶ywane s膮 przez w艂a艣cicieli czworonog贸w jako kuwety dla ps贸w. Wielokrotnie by艂am 艣wiadkiem takiego zachowania. Uwa偶am, 偶e por贸wnywanie dzieci do ps贸w jest niestosowne, bo pies, cho膰by najwspanialszy, nigdy cz艂owiekiem nie b臋dzie i nie obowi膮zuj膮 go takie same zasady. Piszecie tutaj o wrzucaniu wszystkich w艂a艣cicieli ps贸w do jednego worka, ale sprz膮taj膮cych po swoich psach spotka艂am dos艂ownie kilku, a niesprz膮tajcych dziesi膮tki. Piszecie o tolerowaniu 艣mieci na trawnikach? Tego nikt nie toleruje i takie zachowanie r贸wnie偶 jest pi臋tnowane. Po dziecku r贸wnie偶 nale偶y sprz膮ta膰. A co do dzieci na psim wybiegu- mo偶e to dziecko jest posiadaczem psa? Ponadto, czy w艂a艣ciciel psa przywi膮zuj膮cy zwierz臋 przy wej艣ciu do sklepu, w parku do 艂awki itd., nie narusza moich d贸br osobistych? Pozostawiony bez opieki pies mo偶e mnie przecie偶 zaatakowa膰, a smycz si臋ga cz臋sto kilku metr贸w. To r贸wnie偶 jest wprowadzanie niepokoju i l臋ku, na kt贸re si臋 tutaj powo艂ujecie.

  Reply
  1. Olga

   ” co do dzieci na psim wybiegu- mo偶e to dziecko jest posiadaczem psa”

   Wiele regulamin贸w wybieg贸w okre艣la, 偶e mog膮 korzysta膰 z nich tylko osoby pe艂noletnie. Nie wyobra偶am sobie, 偶e mog艂oby by膰 inaczej. W jaki spos贸b dziecko mo偶e ponosi膰 odpowiedzialno艣膰 za psa na wybiegu oraz za bezpiecze艅stwo otoczenia? Nie raz widzia艂am, jak na wybiegu pies – pozostaj膮cy jeszcze na smyczy – przeci膮gn膮艂 dziecko przez par臋 metr贸w, a potem nie radzi艂o sobie ono z odwo艂aniem „swojego” psa, gdy by艂 on zbyt natarczywy czy agresywny w stosunku do innych. Na zwr贸cenie uwagi dziecko reaguje p艂aczem. Dziecko na wybiegu – nie wa偶ne czy z psem czy bez – powinno by膰 wy艂膮cznie pod opiek膮 odpowiedzialnego opiekuna.

   Reply
  2. AjriszZona.pl

   „Ponadto, czy w艂a艣ciciel psa przywi膮zuj膮cy zwierz臋 przy wej艣ciu do sklepu, w parku do 艂awki itd., nie narusza moich d贸br osobistych? Pozostawiony bez opieki pies mo偶e mnie przecie偶 zaatakowa膰, a smycz si臋ga cz臋sto kilku metr贸w. To r贸wnie偶 jest wprowadzanie niepokoju i l臋ku, na kt贸re si臋 tutaj powo艂ujecie.”

   Tutaj jak najbardziej si臋 z Pani膮 zgadzam i zapraszam do lektury artyku艂u na temat zostawiania psa pod sklepem https://ajriszzona.pl/zostawianie-psa-pod-sklepem/

   Reply
 8. Malowany Pies psi fryzjer Wwa

  Z naszego punktu widzenia jest problem ze wszystkimi karmi膮cymi ptaki i bandytami rozrzucaj膮cymi trutki i pu艂apki na psy, to jest istna plaga w miastach.

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Rzeczywi艣cie dokarmianie ptak贸w chlebem na osiedlach to do艣膰 powszechny problem, podobnie jak rozrzucanie trutek i pu艂apek.

   Reply
 9. Tatu艣 jego wychowanie dziecka i szacunek.

  Bardzo lubi臋 zwierz臋ta lecz wszystko ma swoje granice .Mieszkam na parterze dziecko wyprowadza psa pod balkon po zwr贸ceniu uwagi tata twierdzi 偶e b臋dzie tu wyprowadzany piesek i koniec. Ludzie s膮 chorzy , tatu艣 z c贸rk膮 przychodzi pod balkon z pieskiem, dziewczynka 13, 14 lat 艣mieje si臋 mi w twarz i robi膮 swoje. Nie wiem czy 艣mieje si臋 偶e ma tatusia chorego czy z w艂asnej g艂upoty .

  Reply
 10. Ka艣ka

  Mam ogromny problem z s膮siadem kt贸remu przeszkadza 偶e wyprowadzam psy w okolicy, na ka偶dym trawniku s膮 te cholerne tabliczki , menele na 艂awkach im nie przeszkadzaj膮 ale ja zbieraj膮ca odchody ju偶 tak bo „wszystkiego i tak nie zbiore” notorycznie mnie n臋ka z okien :/ po prostu dramat w pobli偶u nie ma te偶 wybiegu najbli偶szy jest 10km oddalony … Plus jest bardzo ma艂y a ja posiadam psa rasy du偶ej , prosz臋 poradzicie co艣 bo zaczynam si臋 ba膰 偶e kole艣 b臋dzie chcia艂 otru膰 psy … Podkre艣lam 偶e w moim bloku osoby z psiakami stanowi膮 ponad 50% mieszka艅c贸w

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Wszystko, co mog臋 doradzi膰 jest opisane w artykule.
   Mam nadziej臋, 偶e pomo偶e, to by艂a bardzo podobna sytuacja.
   Niestety z mojego do艣wiadczenia wynika, 偶e Policja nie przejmuje si臋 takimi obawami o otrucie czy zrobienie innej krzywdy psu, ale mo偶esz spr贸bowa膰 porozmawia膰 z Dzielnicowym.

   Reply

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *