Zostawianie psa pod sklepem i w innym miejscu publicznym

zostawianie psa pod sklepem

Zostawianie psa pod sklepem (i w innym miejscu publicznym) ci膮gle ma swoich zwolennik贸w pomimo tego, mo偶e by膰 sprzeczne z przepisami prawa oraz ze zdrowym rozs膮dkiem.

O stanowisko w tej sprawie zapyta艂am聽policj臋, stra偶 miejsk膮 i poradni臋 prawn膮, natomiast do popularnych w Katowicach sklep贸w wys艂a艂am zapytanie o dzia艂ania edukacyjne skierowane do klient贸w. Odpowiedzi znajdziecie w artykule. Zacznijmy jednak od przepis贸w prawa oraz zagro偶e艅, z kt贸rymi wi膮偶e si臋 zostawienie psa pod sklepem, a tak偶e od odpowiedzi na pytanie co mo偶emy robi膰, gdy spotkamy tak pozostawionego czworonoga.

Spis tre艣ci:

 1. Zostawianie psa pod sklepem a pozostawianie psa bez dozoru
 2. Zostawianie psa pod sklepem a zn臋canie si臋 nad nim i inne zagro偶enia – komentarz poradni prawnej
 3. Zostawianie psa pod sklepem a brak sprz膮tania nieczysto艣ci po nim
 4. Pozostawianie psa pod sklepem a uci膮偶liwy ha艂as
 5. Pies pozostawiony pod sklepem – co robi膰?
 6. Czy przedstawiciele sklep贸w chc膮 co艣 zmieni膰, np. poprzez akcje informacyjne?
 7. Sklepy w Katowicach: przepisy prawa dotycz膮 w艂a艣cicieli ps贸w, nie nas
 8. Jest nadzieja? Co dzieje si臋 w innych miastach
 9. Zostawianie psa pod sklepem: komentarz Stra偶y Miejskiej
 10. Zostawianie psa pod sklepem: komentarz Policji
 11. Na koniec…

Zostawianie psa pod sklepem a pozostawianie psa bez dozoru

Zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cymi w Katowicach (oraz w wielu innych miastach),聽nie jest dozwolone pozostawianie psa bez dozoru. W Katowicach reguluje to ni偶ej przytoczona Uchwa艂a.

Uchwa艂a nr XXIV/495/16 Rady Miasta Katowice, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta Katowice

Rozdzia艂 6.
Obowi膮zki os贸b utrzymuj膮cych zwierz臋ta domowe i ochrona przed bezdomnymi zwierz臋tami
搂 16.聽2. Utrzymuj膮cy zwierz臋ta domowe zobowi膮zani s膮 do sprawowania nad nimi w艂a艣ciwej opieki, a w szczeg贸lno艣ci nie pozostawiania ich bez dozoru. [1]

Pragn臋 tu podkre艣li膰, 偶e nie powinni艣my myli膰 pozostawienia psa samego w domu lub na prywatnym, ogrodzonym terenie z pozostawieniem psa przywi膮zanego (lub bez uwi臋zi) samego w miejscu publicznym. Zapewnienie psu ochrony (pozostawienie go w zamkni臋tym mieszkaniu, domu czy na zamkni臋tym terenie) nie jest pozostawieniem go bez dozoru, gdy偶 pomimo naszej nieobecno艣ci jest pod nasz膮 kontrol膮 – tylko my mamy klucz do mieszkania, bramy, drzwi domu. Zupe艂nie inaczej jest w przypadku psa przywi膮zanego do barierki po艣rodku chodnika lub parkingu, czy pozostawionego luzem przed wej艣ciem do sklepu.

Z pro艣b膮 o wyja艣nienie przepis贸w w tym zakresie zwr贸ci艂am si臋 te偶 do Stra偶y Miejskiej (informacja w dalszej cz臋艣ci artyku艂u).

Zostawianie psa pod sklepem a zn臋canie si臋 nad nim i inne zagro偶enia – komentarz poradni prawnej

Zostawianie psa pod sklepem cz臋sto wi膮偶e si臋 r贸wnie偶 z nara偶eniem go na聽sytuacj臋, w kt贸rej mo偶e doj艣膰 do聽zn臋cania si臋 nad nim.

Psy, kt贸re s膮 zostawiane pod sklepem bez opieki mog膮 zosta膰 skradzione, a tak偶e by膰 wystawione na ryzyko dra偶nienia i uszkodzenia cia艂a – zobaczcie film w dalszej cz臋艣ci artyku艂u. Niekt贸re czworonogi przywi膮zywane s膮 bezpo艣rednio na miejscu parkingowym czy jezdni, co nara偶a je na聽przejechanie. Nie raz mo偶na zaobserwowa膰 nieprawid艂owo dobrany kaganiec, nawet w upalne dni, kt贸ry聽uniemo偶liwia psu dyszenie i nara偶a go na przegrzanie (udar). Z kolei zim膮, widok psa przywi膮zanego pod sklepem przez kilkadziesi膮t minut聽przy kilkunastostopniowym mrozie, bez mo偶liwo艣ci schronienia, wcale nie jest rzadki.

Nale偶y podkre艣li膰, 偶e psu pozostawionemu pod sklepem bez opieki cz臋sto towarzyszy聽stres i strach. Odsy艂am do Ustawy o Ochronie Zwierz膮t.

Ustawa o ochronie zwierz膮t (Dz.U.2013.856)

Art. 5. Ka偶de zwierz臋 wymaga humanitarnego traktowania.
Art. 6 (鈥)
1a. Zabrania si臋 zn臋cania nad zwierz臋tami.
2. Przez zn臋canie si臋 nad zwierz臋tami nale偶y rozumie膰 zadawanie albo 艣wiadome dopuszczanie do zadawania b贸lu lub cierpie艅 [3]

Poni偶ej cytuj臋 tre艣膰 porady prawnejStudenckiej Poradni Prawnej Wydzia艂u Prawa i Administracji Uniwersytetu 艢l膮skiego, odnosz膮cej si臋 do konkretnego przypadku, w kt贸rym pies kilka razy w tygodniu jest przywi膮zywany na terenie parkingu na czas wynosz膮cy od kilkadziesi膮t minut do ponad godziny, niezale偶nie od warunk贸w atmosferycznych.

Zgodnie z artyku艂em 1 Ustawy o ochronie zwierz膮t (Ustawa) cz艂owiek jest winien zwierz臋ciu聽poszanowanie, ochron臋 i opiek臋. Te dwa ostatnie elementy oraz traktowanie uwzgl臋dniaj膮ce potrzeby zwierz臋cia sk艂adaj膮 si臋 na definicj臋 humanitarnego traktowania, kt贸rego w my艣l聽ustawy wymaga ka偶de zwierz臋 (art. 5 Ustawy). W opisywanym przypadku dosz艂o do聽naruszenia powy偶szych przepis贸w przez regularne, celowe pozostawianie psa bez koniecznej opieki i ochrony przez godzin臋 i d艂u偶ej codziennie w miejscu, kt贸re nie jest do tego聽przystosowane. Co wi臋cej przebywanie w nim grozi niekorzystnym wp艂ywem na stan聽zdrowia lub 偶ycia zwierz臋cia, mi臋dzy innymi: potr膮ceniem przez samoch贸d, ekspozycj膮 na stres i niekorzystne warunki atmosferyczne.聽Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e zwierz臋, jakim jest pies zaliczane jest do kategorii zwierz膮t domowych,聽kt贸re tradycyjnie przebywaj膮 wraz z cz艂owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu i utrzymywane s膮 przez cz艂owieka w charakterze jego towarzysza (art. 4, pkt聽17 Ustawy). Zgodnie z artyku艂em 9 Ustawy :鈥濳to utrzymuje zwierz臋 domowe, ma obowi膮zek zapewni膰 mu pomieszczenie chroni膮ce je przed zimnem, upa艂ami i opadami聽atmosferycznymi, z dost臋pem do 艣wiat艂a dziennego, umo偶liwiaj膮ce swobodn膮 zmian臋 pozycji cia艂a, odpowiedni膮 karm臋 i sta艂y dost臋p do wody鈥. Miejsce, jakim jest parking nie spe艂nia聽powy偶szych warunk贸w. Zwierz臋 w 偶aden spos贸b nie jest chronione przed niekorzystnymi dla jego stanu zdrowia warunkami atmosferycznymi. Nara偶one jest na wyzi臋bienie, zmokni臋cie,聽przegrzanie.聽Takie zachowanie w艂a艣ciciela uzna膰 mo偶na za zn臋canie si臋 nad zwierz臋ciem. W my艣l Ustawy jest nim utrzymywanie zwierz膮t w niew艂a艣ciwych warunkach bytowania (art. 6, ust. 2, pkt 10 Ustawy), co uzna膰 mo偶na (a contrario do definicji z artyku艂u 4, punkt 15 Ustawy) za niezapewnienie zwierz臋ciu mo偶liwo艣ci egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, p艂ci i wieku. Jak wy偶ej wskazano odpowiednim miejscem bytowania dla psa jest dom b膮d藕 pomieszczenie spe艂niaj膮ce okre艣lone warunki. Parking, czyli miejsce, w kt贸rym pies regularnie przebywa, ich nie spe艂nia. Zatem w艂a艣ciciel nie zapewnia psu egzystencji zgodnie z jego potrzebami, a ze wzgl臋du na ruch drogowy, nara偶a jego 偶ycie i zdrowie. Ponadto ustawodawca zn臋canie si臋 nad zwierz臋tami definuje jako wystawianie zwierz臋cia domowego lub gospodarskiego na dzia艂anie warunk贸w atmosferycznych, kt贸re zagra偶aj膮 jego zdrowiu lub 偶yciu (art. 6, ust. 2, pkt 17 Ustawy). Ma ono cyklicznie miejsce w opisywanym przypadku. Zachowanie takie jest zabronione(art. 6 ust. 1 a Ustawy), a za z艂amanie przepisu grozi mi臋dzy innymi kara pozbawiania wolno艣ci do lat 3 (art. 35, ust. 1 a Ustawy).

W przypadku poczucia zagro偶enia, pies przywi膮zany pod sklepem mo偶e nie mie膰 jak go unikn膮膰 (uciec), przez co mo偶e odpowiedzie膰 agresj膮.聽Z kolej natarczywe szczekanie mo偶e聽przestraszy膰 przechodz膮ce obok osoby, kt贸re mog膮 czu膰 si臋 zagro偶one, gdy s膮 zmuszone min膮膰 psa zostawionego bez opieki. Zdarza si臋 r贸wnie偶, 偶e pies zostawiony pod sklepem lub w innym miejscu publicznym szczeka i wyje przez kilkadziesi膮t minut, a nawet kilka godzin. Opr贸cz tego, 偶e sam si臋 m臋czy, to – oczywi艣cie nie ze swojej winy – zak艂贸ca spok贸j okolicznych mieszka艅c贸w i pracownik贸w.

zostawianie psa pod sklepem

Zostawianie psa pod sklepem a brak sprz膮tania nieczysto艣ci po nim

Opiekun, kt贸ry zostawia psa pod sklepem, przez swoje zachowanie cz臋sto nie widzi i nie wie, 偶e pies za艂atwia si臋 (nie raz by艂am 艣wiadkiem takiej sytuacji). Ostatecznie nie usuwa nieczysto艣ci po swoim psie, do czego zobowi膮zany jest przepisami prawa. Obowi膮zek sprz膮tania po psie nak艂ada uchwa艂a gminy i zawarty w niej regulamin porz膮dkowy. W Katowicach reguluje go podana ni偶ej Uchwa艂a.

Uchwa艂a nr XXIV/495/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta Katowice

Rozdzia艂 6.
Obowi膮zki os贸b utrzymuj膮cych zwierz臋ta domowe i ochrona przed bezdomnymi zwierz臋tami
搂 17. Do obowi膮zk贸w os贸b utrzymuj膮cych zwierz臋ta domowe, a w szczeg贸lno艣ci psy, nale偶y:
2) usuwanie zanieczyszcze艅 pozostawionych przez psy i inne zwierz臋ta na terenach przeznaczonych do u偶ytku publicznego; obowi膮zek ten nie dotyczy os贸b niepe艂nosprawnych korzystaj膮cych z pomocy ps贸w przewodnik贸w lub ps贸w-opiekun贸w. [2]

Do dzisiaj nie otrzyma艂am odpowiedzi od sklepu LIDL na pytanie o to, jak cz臋sto myte s膮 w贸zki sklepowe, kt贸re – jak widzia艂am – s膮 obsikiwane przez przywi膮zane przy nich psy.聽

Pozostawianie psa pod sklepem a uci膮偶liwy ha艂as

Na problem ha艂asu zwi膮zanego z pozostawianiem psa pod sklepem zwr贸ci艂a uwag臋 Czytelniczka, od kt贸rej otrzyma艂am nast臋puj膮c膮 wiadomo艣膰:

(…) poza oczywistym aspektem humanitarnym chcia艂am poruszy膰 jeszcze inny problem. Moje okna wychodz膮 na sklep. Opiekunowie czworonog贸w nie bior膮 zupe艂nie pod uwag臋 jak pozostawianie psa samego pod sklepem jest uci膮偶liwe dla os贸b, kt贸re zamieszkuj膮 przy sklepie. Co par臋 minut kto艣 pozostawia psa. Du偶a cze艣膰 z pozostawianych ps贸w po prostu szczeka. I tak przez ca艂y dzie艅. Pies prze偶ywa stres a lokatorzy zmagaj膮 si臋 z permanentnym ha艂asem.

Pies pozostawiony pod sklepem – co robi膰?

Pami臋taj! Je艣li widzisz, 偶e dochodzi do zn臋cania si臋 nad psem, powiadom policj臋! Mo偶esz zrobi膰 zdj臋cia i nagra膰 film, kt贸re b臋dziesz m贸g艂 p贸藕niej przekaza膰 s艂u偶bom.

Je偶eli jeste艣my 艣wiadkami zostawienia psa pod sklepem, mo偶emy (a nawet powinni艣my) powiadomi膰 stra偶 miejsk膮 lub聽policj臋. Niestety – jak si臋 przekona艂am – interwencja bywa niewystarczaj膮co szybka, aby s艂u偶by mog艂y zasta膰 pod sklepem psa i jego w艂a艣ciciela.

Jak to wygl膮da w praktyce? Z mojego do艣wiadczenia wynika, 偶e stra偶 miejska w Katowicach przekierowuje zg艂oszenie o psie zostawionym bez dozoru do Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierz膮t w Katowicach, aby jego pracownicy mogli przyjecha膰 i zabra膰 czworonoga. Je艣li w zg艂oszeniu powie si臋 o podejrzeniu zn臋cania si臋 nad psem, w贸wczas uzyskujemy informacj臋 o mo偶liwo艣ci zg艂oszenia tego faktu pod numer alarmowy 112. Ciekawostk膮 jest, 偶e w czasie takiego kontaktu z numerem alarmowym 112 pada艂y szczeg贸艂owe pytania o to, czy pies jest agresywny, czy jest postury owczarka niemieckiego lub jest rasy uznawanej za agresywn膮, natomiast nie przywi膮zywano wagi do minusowej temperatury, czasu przebywania psa na mrozie bez schronienia czy pozostawienia psa bezpo艣rednio na jezdni, po kt贸rej poruszaj膮 si臋 pojazdy.

Poni偶ej cytuj臋 dalsz膮 cz臋艣膰 porady prawnej Studenckiej Poradni Prawnej Wydzia艂u Prawa i Administracji Uniwersytetu 艢l膮skiego聽zwi膮zanej z psem pozostawianym regularnie bez opieki na terenie parkingu.

W przypadku, gdy opisana sytuacja si臋 powt贸rzy w pierwszej kolejno艣ci nale偶y udzieli膰 psu pomocy by nie nara偶a膰 go na dalsze zagro偶enia (odwi膮za膰 go i zaprowadzi膰 w ciep艂e/zacienione miejsce, da膰 wod臋 itp.). Nast臋pnie nale偶y poinformowa膰 Policj臋, kt贸ra w takiej sytuacji ma obowi膮zek interwencji oraz ustalenia w艂a艣ciciela psa i podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu poci膮gni臋cie w艂a艣ciciela zwierz臋cia do odpowiedzialno艣ci karnej. Warto udokumentowa膰 warunki w jakich pies si臋 znajduje (zdj臋cia), tak by mog艂y pos艂u偶y膰 jako ewentualne dowody w sprawie. Jedn膮 z mo偶liwo艣ci jest tak偶e tryb przewidziany w art. 7 Ustawy: zwierz臋 mo偶e zosta膰 czasowo odebrane w艂a艣cicielowi na podstawie decyzji w贸jta (burmistrza, prezydenta miasta). Decyzja taka zostaje wydana z urz臋du je偶eli informacje zostan膮 uzyskane przez Policj臋, stra偶 gminn膮, lekarza weterynarii lub upowa偶nionego przedstawiciela organizacji spo艂ecznej. Jak zosta艂o napisane wy偶ej po zawiadomieniu Policji o stanie zwierz臋cia, funkcjonariusz
powinien wyst膮pi膰 o wydanie w/w decyzji, niestety zdarza si臋, 偶e Policja ignoruje podobne聽zg艂oszenia lub po przybyciu na miejsce zdarzenia nie podejmuje dalszych krok贸w. W贸wczas najlepszym rozwi膮zaniem jest skontaktowanie si臋 z lokaln膮 fundacj膮 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰聽na rzecz praw zwierz膮t, przedstawiciele takich fundacji zwykle podejmuj膮 dzia艂ania najszybciej i najskuteczniej.聽W przypadku, gdy w/w decyzja zostanie wydana, a zwierze odebrane zostaje ono przekazane do schroniska.

Z kolei聽zg艂oszenie pracownikowi sklepu faktu pozostawienia psa jest ma艂o skuteczne. Na przyk艂ad w sklepie Netto us艂ysza艂am od personelu „ale my nie zagl膮damy na parking”, a po interwencji kierownika pies zosta艂 przepi臋ty kilka metr贸w dalej od sklepu i pozostawiony nadal bez opieki.

Uwa偶am, 偶e bardzo wa偶na jest edukacja opiekun贸w ps贸w w tym zakresie. Mia艂am nadziej臋, 偶e przedstawiciele sklep贸w b臋d膮 zainteresowani akcjami informacyjnymi skierowanymi do klient贸w. Jeden z market贸w drukowa艂 kiedy艣 w gazetkach informacje zwi膮zane z kampani膮 przeciwko trzymaniu ps贸w na 艂a艅cuchu. Dlaczego by nie zrobi膰 podobnej kampanii dotycz膮cej pozostawiania psa pod sklepem?

Czy przedstawiciele sklep贸w chc膮 co艣 zmieni膰 np. poprzez akcje informacyjne?

Powo艂uj膮c si臋 na powy偶sze przepisy i zagro偶enia skontaktowa艂am si臋 z popularnymi w Katowicach sklepami, pod kt贸rymi przywi膮zywane s膮 psy.

Zapyta艂am, czy przewiduj膮 akcje informacyjne skierowane do聽klient贸w lub zwracanie im uwagi w momencie, gdy przywi膮zuj膮 psa,聽czy te偶 mo偶e dzia艂aj膮 ju偶 w tym zakresie. Pyta艂am np. o tabliczki informuj膮ce o tym, by nie zostawia膰 psa bez opieki, czy te偶 o mo偶liwo艣膰 zwr贸cenia uwagi przez personel sklepu.

Sklepy: Przepisy dotycz膮 w艂a艣cicieli ps贸w, nie nas

Pierwsz膮 odpowiedzi膮 najcz臋艣ciej by艂o to, 偶e przytoczona wy偶ej聽Uchwa艂a dotyczy w艂a艣cicieli zwierz膮t, a nie w艂a艣cicieli sklep贸w. Oczywi艣cie si臋 z tym zgadzam, jednak pyta艂am o co艣 innego – o dzia艂ania edukacyjne i informacyjne podejmowane przez sklepy.

Nale偶y tu podkre艣li膰, 偶e teren na kt贸rym dochodzi do pozostawienia psa bez dozoru nale偶y do sklepu. Tymczasem spotka艂am si臋 z zupe艂nym聽brakiem zainteresowania ze strony pracownik贸w, co si臋 dzieje na terenie sklepu.

By艂am tak偶e informowana, 偶e pozostawienie psa mo偶na zg艂osi膰 odpowiednim s艂u偶bom oraz personelowi sklepu, kt贸ry mo偶e powiadomi膰 te s艂u偶by. Jak pisa艂am wy偶ej – to si臋 nie sprawdzi艂o. Przeczytajcie kolejne odpowiedzi.

ALDI : Prosz臋 si臋 nie denerwowa膰 psem, kt贸ry przed sklepem czeka na swojego pana

Pies ze zdj臋cia musia艂 zosta膰 przez klienta na czas trwania zakup贸w przywi膮zany i po zakupach zabrany. Takie sytuacje si臋 zdarzaj膮, zwierz臋ta musz膮 zosta膰 na zewn膮trz sklepu i nie mog膮 wej艣膰 razem z klientem na jego obszar.聽Prosz臋 wi臋c si臋 w przysz艂o艣ci nie denerwowa膰 psem, kt贸ry czeka na swojego pana przed wej艣ciem do naszego marketu.
Pan Grzegorz z ALDI w odpowiedzi na m贸j artyku艂: „wyra偶amy zrozumienie dla naszych Klient贸w, kt贸rzy ch臋tnie w trakcie spaceru ze swoim pupilem, wst臋puj膮 na drobne zakupy.”

NETTO: Bezcelowe jest umieszczanie znak贸w zakazuj膮cych pozostawiania ps贸w pod sklepem

My ze swojej strony nie jeste艣my w stanie zatrudni膰 pracownik贸w, kt贸rzy b臋d膮 monitorowa膰 w tym zakresie nasze parkingi. Nie nale偶y to tak偶e do obowi膮zk贸w naszych pracownik贸w. Uwa偶amy, 偶e bezcelowe jest tak偶e umieszczanie znak贸w zakazuj膮cych pozostawiania ps贸w pod sklepem. Nie mo偶emy zabroni膰 w艂a艣cicielom czworonog贸w przychodzenia na zakupy z ich podopiecznymi.

BIEDRONKA: Mo偶emy uczuli膰 personel, jednak nie ma mo偶liwo艣ci monitoringu pod tym k膮tem

Ze swojej strony mo偶emy uczuli膰 personel na zg艂aszane przez Pani膮 kwestie, jednak musimy zaznaczy膰, i偶 nasi pracownicy nie maj膮 mo偶liwo艣ci sta艂ego monitoringu parkingu pod tym k膮tem.

LIDL: Przekazali艣my informacje do odpowiedniego dzia艂u

Jeste艣my otwarci na wdra偶anie kolejnych rozwi膮za艅 w przysz艂o艣ci, dlatego dzi臋kujemy za sygna艂 z Pani strony oraz zwr贸cenie uwagi na opisan膮 kwesti臋. Przekazali艣my przes艂ane przez Pani膮 informacje do odpowiedniego dzia艂u w naszej firmie.

Obecnie czekam na informacj臋 co dalej dzieje si臋 w „odpowiednim dziale”. Przy okazji pyta艂am, jak cz臋sto myte s膮 sklepowe w贸zki (widzia艂am ostatnio, jak sika po nich pies przywi膮zany i zostawiony bez opieki pod sklepem Lidl w Katowicach). Mimo licznych wiadomo艣ci, do dzisiaj brak odpowiedzi od Lidla zar贸wno w kwestii obsikanych w贸zk贸w jak i zostawiania psa pod sklepem.

LEWIATAN: milczy do dzisiaj…

…widocznie nie ma stanowiska w tej sprawie.

Szkoda, 偶e sklepy, kt贸re maj膮 ogromn膮 mo偶liwo艣膰 dotarcia do swoich klient贸w, zamiast zrobi膰 co艣 wi臋cej – bagatelizuj膮 problem.

Warto o tym pomy艣le膰, gdy pojawi si臋 w sprzeda偶y kolejna kolekcja akcesori贸w dla czworonog贸w. Ja na pewno z niej nie skorzystam.

Tu dorzuc臋 zdj臋cia z innych sklep贸w, kt贸re ochoczo zach臋caj膮 do zostawienia psa przed wej艣ciem na czas zakup贸w.

Zostawianie psa pod sklepem i w innym miejscu publicznym

Zostawianie psa pod sklepem i w innym miejscu publicznym

Jest nadzieja?

Piekary 艢l膮skie –聽brawo za artyku艂 „Nie zostawiajmy ps贸w samych w miejscu publicznym” i apel, do kt贸rego si臋 przy艂膮czam:

Je艣li kochamy nasze psy, szanujmy ich uczucia i nie nara偶ajmy ich niepotrzebnie na stres i strach.” 殴r贸d艂o:聽https://piekary.pl/nie-zostawiajmy-psow-samych-w-miejscu-publicznym/

Mam nadziej臋, 偶e inne miasta wezm膮 przyk艂ad z Piekar 艢l膮skich.

Kolejne pozytywne zdarzenie, to reakcja Policjant贸w w Katowicach. Wychodz膮c z du偶ego sklepu w 艣rodku upalnego lata zauwa偶y艂am przywi膮zanego psa, kt贸ry by艂 pozostawiony w pe艂nym s艂o艅cu i ci臋偶ko dysza艂. Wida膰 by艂o, 偶e si臋 m臋czy. Akurat niedaleko na parkingu sta艂 radiow贸z, dlatego niezw艂ocznie skierowa艂am si臋 do niego z pro艣b膮 o pomoc. Policjanci od razu udali si臋 do psa (z butelk膮 wody!), do kt贸rego w tym momencie podszed艂 beztroski w艂a艣ciciel. Zacz膮艂 t艂umaczy膰 si臋, 偶e to tylko na chwil臋 (je艣li zgadzasz si臋 z nim, koniecznie zobacz film na ko艅cu artyku艂u), jednak Policjanci nie dali si臋 zby膰 i poinformowali go o odpowiednich i bezpiecznych warunkach dla psa (cie艅, woda!). Nie wiem, jak sko艅czy艂a si臋 sprawa, ale cieszy mnie brak oboj臋tno艣ci i zaanga偶owanie Policjant贸w oraz mama nadziej臋, 偶e opiekun psa ju偶 nigdy wi臋cej nie narazi go na takie cierpienie.

Zostawianie psa pod sklepem a komentarz Stra偶y Miejskiej

O komentarz w sprawie zostawiania psa pod sklepem w 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w zwr贸ci艂am si臋 do rzecznika prasowego policji, kt贸ry odes艂a艂 mnie do stra偶y miejskiej w Katowicach. Dosta艂am odpowied藕 poruszaj膮c膮 m.in. kwestie zwi膮zane z opiek膮 nad psem:

Na problem, przywi膮zywanych pod sklepami ps贸w, zwracaj膮 mi 聽uwag臋聽 mieszka艅cy. Rzeczywi艣cie, czworonogi s膮 pozostawiane na ulicy bez opieki. Zwierz臋ta przebywaj膮 wtedy w r贸偶nych warunkach atmosferycznych. Trz臋s膮 si臋 z zimna i ze strachu, cz臋sto szczekaj膮. W艂a艣ciciele nie zdaj膮 sobie sprawy ile rzeczy mo偶e spotka膰 takiego psa. Zwierz臋 mo偶e si臋 przegrza膰 b膮d藕 wych艂odzi膰, kto艣 mo偶e wyrz膮dzi膰 naszemu pupilowi krzywd臋. Je艣li pojawi si臋 zagro偶enie, to pies nie jest w stanie uciec, mo偶e zachowywa膰 si臋 agresywnie. Przywi膮zane psy cz臋sto odstraszaj膮 innych klient贸w sklepu, pies mo偶e zosta膰 skradziony.

Kto艣 powiedzia艂 mi kiedy艣, 偶e taka sytuacj臋 por贸wna艂by do ma艂ego dziecka – 聽kto zostawi艂by swoje trzyletnie dziecko przed sklepem czy poczt膮, a sam stan膮艂 w kolejce. Uwa偶amy, 偶e w przypadku ps贸w jest to ca艂kowicie normalne i 偶e czworonogi powinny grzecznie czeka膰 na nasz powr贸t 鈥 w ko艅cu co takiego聽 mo偶e si臋 wydarzy膰 przez dziesi臋膰 g贸ra pi臋tna艣cie minut

Pozostawienie psa na d艂ugi czas w z艂ych warunkach atmosferycznych, mo偶e by膰 interpretowany jako forma zn臋cania si臋, nawet je艣li kto艣 uczyni艂 to bezmy艣lnie, nie艣wiadomie. Skutkiem takiego traktowania pupila mo偶e by膰 czasowe odebranie psiaka w艂a艣cicielowi i przekazanie go do schroniska dla zwierz膮t. Decyzja podejmowana jest z urz臋du po uzyskaniu informacji od policji, stra偶y gminnej, lekarza weterynarii lub upowa偶nionego przedstawiciela organizacji spo艂ecznej, kt贸rej statutowym celem dzia艂ania jest ochrona zwierz膮t. Te organy musz膮 jednak najpierw otrzyma膰 odpowiednie zg艂oszenie.

Najprostsze, co mo偶na zrobi膰 聽na pocz膮tku,聽 jest zg艂oszenie si臋 do punktu informacyjnego w centrum handlowym lub do sklepu z pro艣b膮 o podanie przez np. megafon komunikatu o psie. Komunikat powinien zosta膰 odczytany kilkukrotnie, a zg艂aszaj膮cy problem powinien odczeka膰, aby pozwoli膰 w艂a艣cicielowi na zg艂oszenie si臋 do informacji.

Naturalnie w艂a艣ciciel psiaka mo偶e 聽r贸wnie dobrze zignorowa膰 komunikat. Wtedy jednak mamy nie聽 tylko 艣wiadk贸w swoich dzia艂a艅, ale unikamy聽 problem贸w z w艂a艣cicielem, kt贸ry np. m贸g艂by nas oskar偶y膰 o kradzie偶 psa, kt贸rego kto艣聽 zabra艂by i przekaza艂 np. do schroniska.

Jak w ka偶dej sytuacji 偶yciowej, tak i w tym przypadku nale偶y kierowa膰 si臋 zdrowym rozs膮dkiem. Dotyczy to w艂a艣cicieli zwierz膮t jak i mieszka艅c贸w. Do sprawy nale偶y podej艣膰 ze zrozumieniem i wyrozumia艂o艣ci膮. Trudno w kr贸tkich zdaniach m贸wi膰 tu o aspektach tego, powiedzmy „procederu”. Je偶eli jest to sytuacja trwaj膮ca tzw. chwil臋, to mnie to nie przeszkadza. 聽Bo niejednokrotnie zwierz臋 pozostawione same w domu, gdy my idziemy na zakupy ,聽szczeka, wyje jest zestresowane, trz臋sie si臋.

Stra偶 miejska podejmuje indywidualnie wszystkie czynno艣ci zwi膮zane z psami.

Trudno tu jednak m贸wi膰 o odczuciach, czy komu艣 przeszkadza ta sytuacja w zale偶no艣ci od czasu trwania. Do dzisiaj czekam na doprecyzowanie kwestii interpretacji przepis贸w ze strony Stra偶y Miejskiej.

zostawianie psa pod sklepem i w miejscach publicznych 2

Zostawianie psa pod sklepem – odpowied藕 Policji

Poniewa偶 kolejne zg艂oszenia do Stra偶y Miejskiej dotycz膮ce pozostawienia psa bez dozoru i w niedogodnych warunkach ko艅czy艂y si臋 przekierowaniem do Policji, kolejne zapytanie zosta艂o skierowane do Policji. Poni偶ej odpowied藕:

(…) informuj臋, 偶e Policja reaguje na ka偶de zg艂oszenie. 聽Ka偶de interwencja ma jednak偶e charakter indywidualny. Dopiero na miejscu policjanci mog膮 stwierdzi膰 czy dane zachowanie nosi znamiona wykroczenia czy te偶 przest臋pstwa.

Je偶eli istnieje uzasadnione podejrzenie 聽naruszenia przepis贸w z art. 54, 77, 78 i 108 Kodeksu Wykrocze艅 lub pod k膮tem narusze艅 przepis贸w Ustawy o ochronie zwierz膮t, wtedy prowadzone s膮 dalsze czynno艣ci. (…)

Na koniec…

Na koniec dodam, 偶e oczywi艣cie nie ka偶de pozostawienie psa pod sklepem odbywa si臋 przy skrajnych temperaturach czy te偶 ko艅czy si臋 pogryzieniem czworonoga lub jego kradzie偶膮. Maj膮c jednak 艣wiadomo艣膰 tego, co mo偶e si臋 sta膰, wybierajmy rozs膮dnie – albo zakupy, albo spacer z psem. Nie wyobra偶am sobie, 偶e mo偶na kocha膰 swojego psa lub po prostu by膰 za niego odpowiedzialnym i jednocze艣nie zostawi膰 go samego pod sklepem bez opieki i bez mo偶liwo艣ci zobaczenia, co si臋 z nim dzieje, bez mo偶liwo艣ci szybkiej reakcji. Przykre jest, gdy widzi si臋 mn贸stwo og艂osze艅 o zaginionych psach, kt贸re znikn臋艂y spod sklepu. Jedno z tych og艂osze艅 dotyczy艂o Radara, psa ratowniczego (!) Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej z Gda艅ska, kt贸ry zosta艂 skradziony, gdy zosta艂 przywi膮zany pod sklepem [4]. Nie dosz艂oby do tych zagini臋膰 i kradzie偶y, gdyby psy nie zosta艂y pozostawione same bez opieki. To my, opiekunowie jeste艣my odpowiedzialni za zdrowie i 偶ycie naszych zwierz膮t.

Pozostawianie psa bez dozoru dotyczy zreszt膮 nie tylko okolicy sklep贸w, ale te偶 innych miejsc publicznych, takich jak parkingi plac贸wek medycznych czy si艂owni i okolice imprez plenerowych.聽B膮d藕my wyczuleni na sytuacj臋 obcych ps贸w, kt贸re spotykamy pozostawione bez opieki i reagujmy. Je艣li jeste艣my 艣wiadkiem zn臋cania si臋 nad psem, zg艂o艣my to odpowiednim s艂u偶bom.

Mam nadziej臋, 偶e dzi臋ki mojej korespondencji i artyku艂owi chocia偶 par臋 os贸b zastanowi si臋 dwa razy zanim pozostawi psa pod sklepem, a w艂a艣ciciele i pracownicy sklep贸w mimo wszystko rozwa偶膮 chocia偶by najmniejsz膮 akcj臋 informacyjn膮.

A teraz film dla tych, kt贸rzy nadal uwa偶aj膮, 偶e zostawianie psa pod sklepem to dobry pomys艂 – w ko艅cu „to tylko na chwil臋, dos艂ownie na minut臋” i „nic z艂ego nie mo偶e si臋 sta膰”. Ostrzegam, 偶e je艣li jeste艣 wra偶liw膮 osob膮, ten film mo偶e nie by膰 odpowiedni dla Ciebie.

Podzielcie si臋 w komentarzach Waszymi przemy艣leniami na temat zostawiania psa pod sklepem i w innym miejscu publicznym. Zapraszamy te偶 do kontaktu: blog@ajriszzona.pl.

Zobacz te偶:

Polecam:


殴r贸d艂a: [1], [2] http://dzienniki.slask.eu/Compatible/Details?Oid=47238, [3]聽http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf,聽[4]聽https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/76467-skradziono-labradora-ratownikow-z-gdanska-bardzo-ufny-mogl-pojsc-z-kazdym-szukamy-radara |聽Aktualizacja: 24 kwietnia 2022 r. | Zdj臋cie g艂贸wne: pixabay.com | Zdj臋cia w tre艣ci artyku艂u: AjriszZona.pl, psiPARK.pl |聽漏AjriszZona.pl. Artyku艂 stanowi w艂asno艣膰 AjriszZona.pl i jest chroniony prawami autorskimi.

Tagi: czy mo偶na zostawia膰 psa pod sklepem,

.

5/5 - (12 g艂osy / g艂os贸w)

30 Comments

 1. Basia

  Na osiedlach to jest tak, 偶e psy cz臋sto biegaj膮 luzem, a w艂a艣ciciele s艂abo ich pilnuj膮. W takich okoliczno艣ciach zostawia膰 psa samego pod sklepem na smyczy, 偶e w razie k艂opot贸w nawet nie mo偶e uciec czy si臋 obroni膰, to jest jaka艣 katownia. Ile razy ju偶 co艣 takiego widzia艂am. Ale kto si臋 ma zaj膮膰 tym problemem? Ignoranci od zostawiania kup po trawnikach czy sklepy, kt贸re tylko licz膮 pieni膮dze? 馃檨

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Wida膰 ka偶dy grosz si臋 liczy i nie warto zwraca膰 uwagi klientowi.

   Reply
 2. Olga

  Odpowiedzi sklep贸w – 偶al. Zachowanie w艂a艣cicieli ps贸w r贸wnie偶 nie jest godne podziwu. Warto wiedzie膰 jednak, jaki stosunek do zostawiania ps贸w bez opieki maj膮 te sklepy. Zniech臋ci艂o mnie to do zakup贸w u nich.

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Mnie te偶 zniech臋ci艂o.

   Reply
   1. ares

    dla mnie to troch臋 tak jakby mie膰 pretensje do morza o to, 偶e ludzie do niego sikaj膮 馃槈

    Reply
    1. AjriszZona.pl

     W kt贸rym miejscu mamy pretensje do sklep贸w, 偶e psy zostawiane s膮 pod nimi? Tu chodzi o to, 偶e w艂a艣ciciele sklep贸w tak bagatelizuj膮 problem i si臋 od niego odcinaj膮, a tym czasem maj膮 ogromn膮 mo偶liwo艣膰 dotarcia do klient贸w. Np. Biedronka kiedy艣 publikowa艂a w gazetkach informacje na temat trzymania ps贸w na 艂a艅cuchu. Mo偶liwo艣ci s膮 tylko ch臋ci brak.

     Reply
 3. Kimi

  Ja bym jednak nie wini艂a sklep贸w. To w艂a艣ciciele powinni zadba膰 o swoich czworonog贸w. Nale偶yta opieka nad w艂asnym pupilem to nie obowi膮zek market贸w. Artyku艂 napisany na si艂臋, nie poparty odpowiedni膮 podstaw膮 prawn膮.
  Tak, zrzucajmy odpowiedzialno艣膰 za swoje zwierz臋ta na innych. Niech oni si臋 martwi膮, 偶e ja mam psa. A co!

  Reply
  1. Basia

   Chyba nie za艂apa艂a艣 o co chodzi albo s艂abo udajesz. Sklep nie ma wype艂nia膰 obowi膮zk贸w w艂a艣ciciela psa, ma NIE DOPUSZCZA膯 do tego, by na jego terenie dochodzi艂o do 艂amania prawa i uniemo偶liwia膰 to w艂a艣cicielom ps贸w albo temu przeciwdzia艂a膰 cho膰by informacyjnie, tak samo jak jako艣 jednak zakazuje wst臋pu na teren sklepu z psem. To na w艂a艣cicielu ci膮偶膮 obowi膮zki, a jak wida膰 ogromne grono takich w艂a艣cicieli i tak 艂amie prawo. Jak Ci si臋 przepisy nie podobaj膮, to si臋 wyprowad藕 馃檪

   Reply
  2. AjriszZona.pl

   Kimi ja te偶 nie wini臋 sklep贸w za to, 偶e ludzie zostawiaj膮 pod nimi przywi膮zane psy. Zwracam uwag臋, 偶e sklepy bagatelizuj膮 problem, a szkoda, bo maj膮 du偶膮 si艂臋 oddzia艂ywania r贸wnie偶 na zachowania ludzi i mog艂yby j膮 pozytywnie wykorzysta膰.

   Jestem bardzo ciekawa, o jakiej „odpowiedniej podstawie prawnej” m贸wisz, podziel si臋 z nami.

   Reply
 4. Kasia

  Temat jest aktualny o ka偶dej porze roku. Szczeg贸lnie latem i zim膮 tych piesk贸w szkoda – siedz膮 i marzn膮 albo im bardzo gor膮co, a nie maj膮 dost臋pu do wody. Og贸lnie powinni艣my mie膰 troch臋 wi臋cej wyobra藕ni. Nawet jak nasz pies jest grzeczny, cichy i spokojny to mo偶e kogo艣 wystraszy膰. A jak s膮 takie typowe „szczekacze” to ju偶 w og贸le problem ich porzucania pod sklepem mo偶e by膰 bardzo powa偶ny. Ludzie boj膮 si臋 podej艣膰, wzi膮膰 w贸zek, bo sk膮d maj膮 wiedzie膰, 偶e pies si臋 na nich nie rzuci?

  Reply
 5. Grzegorz G

  Szanowna Pani,
  przytoczona przez Pani膮 wypowied藕 jest wyrwana z kontekstu i ca艂kowicie zmienia sens mojej odpowiedzi. Dlatego przytaczam j膮 w ca艂o艣ci, aby Pani czytelnicy mogli sobie wyrobi膰 w艂a艣ciwe zdanie o naszej firmie.

  Szanowna Pani,

  dzi臋kujemy za podj臋cie tematu bezpiecze艅stwa zwierz膮t oczekuj膮cych przed sklepem na powr贸t swoich w艂a艣cicieli z zakup贸w. Rozumiemy Pani intencje i popieramy ide臋 edukowania i promowania w艂a艣ciwych postaw wobec zwierz膮t.

  Jednocze艣nie wyra偶amy zrozumienie dla naszych Klient贸w, kt贸rzy ch臋tnie w trakcie spaceru ze swoim pupilem, wst臋puj膮 na drobne zakupy.

  W naszym odczuciu, dobrym rozwi膮zaniem by艂aby akcja informacyjna zorganizowana przez w艂a艣ciw膮 organizacj臋 lub stowarzyszenie dzia艂aj膮ce na rzecz czworonog贸w i skierowana do w艂a艣cicieli ps贸w.

  Gdyby taka akcja mia艂a mie膰 miejsce, wyra偶amy ch臋膰 jej poparcia. Zapewniamy te偶, 偶e uczulimy naszych pracownik贸w na zg艂aszane przez Pani膮 kwestie.

  Mamy nadziej臋, 偶e nasza odpowied藕 b臋dzie dla Pani pomocna.

  Z powa偶aniem,
  Grzegorz Gembala
  Kierownik Personalno-Administracyjny
  ALDI Sp. z o.o.

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Przytocz臋 wi臋c i ca艂膮 korespondencj臋 od pani Izabeli:

   „Witam,

   W za艂膮czniku zdj臋cia obrazuj膮ce aktualne wej艣cie do naszego sklepu. Pies ze zdj臋cia musia艂 zosta膰 przez klienta na czas trwania zakup贸w przywi膮zany i po zakupach zabrany. Takie sytuacje si臋 zdarzaj膮, zwierz臋ta musza zosta膰 na zewn膮trz sklepu i nie mog膮 wej艣膰 razem z klientem na jego obszar.
   Prosz臋 wi臋c si臋 w przysz艂o艣ci nie denerwowa膰 psem, kt贸ry czeka na swojego pana przed wej艣ciem do naszego marketu.

   Pozdrawiam „

   Reply
  2. AjriszZona.pl

   Oraz odpowied藕 pani Joanny z 11 sierpnia (dodam, 偶e odpowied藕 od kierownika – pani Izabeli – nigdy sama nie nadesz艂a, musia艂am si臋 kilkakrotnie dopytywa膰, wiadomo艣膰 ta przysz艂a dopiero 28 wrze艣nia):

   „Szanowna Pani,

   Pani wiadomo艣膰 zosta艂a przekierowana do Kierownika odpowiedzialnego za wskazan膮 lokalizacj臋. Prosz臋 oczekiwa膰 na kontakt w tej sprawie.

   Pozdrawiam”

   Teraz mamy pe艂ny obraz. NIE TO ZMIENIA FAKTU, 偶e napisa艂 Pan, 偶e: „wyra偶amy zrozumienie dla naszych Klient贸w, kt贸rzy ch臋tnie w trakcie spaceru ze swoim pupilem, wst臋puj膮 na drobne zakupy.”

   Ciesz臋 si臋, 偶e artyku艂em przyku艂am Pana uwag臋, mam nadziej臋, 偶e prze艂o偶y si臋 to na Pa艅stwa dzia艂ania.

   Reply
  3. Olga

   Nie widz臋 r贸偶nicy w znaczeniu.

   Widz臋 za to, 偶e nie chce Pan podj膮膰 偶adnych dzia艂a艅 z w艂asnej inicjatywy. Na pewno b臋dzie Pan rozumie膰 postaw臋 klient贸w – w ko艅cu zostawiaj膮 u Was pieni膮dze i zwr贸cenie im uwagi mog艂oby skutkowa膰 kilkoma z艂otymi mniej, a to wa偶niejsze ni偶 bezpiecze艅stwo „tylko” psa i „tylko” przechodni贸w.

   Warto wiedzie膰 co si臋 liczy. Zreszt膮 dotyczy to wszystkich sklep贸w z artyku艂u.

   Reply
 6. Krzysztof Zubowicz

  Bardzo ciekawy wpis sk艂aniaj膮cy do my艣lenia. R贸wnie偶 nie przepadam za widokiem psa przywi膮zanego przed sklepem, zw艂aszcza w miesi膮cach zimowych. Czasem to zakrawa o pomst臋 do nieba

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Warto zareagowa膰 w takiej sytuacji i nie pozostawa膰 oboj臋tnym na cierpienie zwierz膮t.

   Reply
 7. Dorota

  Dla mnie ta dyskusja jest dziwna, pisanie o zn臋caniu si臋 nad psem lub jego cierpieniu w sytuacji pozostawienia psa na 15 – 20 min przed sklepem to gruba przesada. Oczywi艣cie pisz臋 o sprzyjaj膮cych warunkach ku temu czyli umiarkowanej pogodzie itp. M贸j pies generalnie uwielbia spacery i jest wdzi臋czny z ka偶dy, nawet ten, podczas kt贸rego robi臋 drobne zakupy. Nie dajmy si臋 zwariowa膰.

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Oczywi艣cie nie mo偶na generalizowa膰, 偶e ka偶de zostawienie psa = zn臋canie si臋, pragniemy zwr贸ci膰 tylko uwag臋 na to, 偶e nie raz to si臋 艂膮czy. S艂u偶by ka偶dy taki przypadek oceniaj膮 indywidualnie.

   Reply
 8. AjriszZona.pl

  Niestety cz臋sto psy s膮 zostawione na czas 15-20 minut i wiele d艂u偶ej (ponad godzin臋) w pe艂nym s艂o艅cu i upale lub mrozie. A nawet przy „sprzyjaj膮cej” pogodzie zostawienie ich samych w miejscu publicznym mo偶e wi膮za膰 si臋 z silnym stresem, strachem a tak偶e nara偶eniem np. na przejechanie przez samoch贸d. Reszta jest opisana w artykule.

  Reply
 9. Przysklepowy parking dla ps贸w

  Moim nieszcz臋艣ciem jest to, 偶e mieszkam w s膮siedztwie dw贸ch sklep贸w: spo偶ywczego i alkoholowego. Pierwszy z nich zaczyna prac臋 o 6 .00 i ko艅czy o 23.00 , a drugi rozpoczyna o r贸偶nych porach i r贸偶nie w nocy ko艅czy. Klienci sklep贸w id膮c na zakupy, zabieraj膮 psa. Niekt贸re psy ujadaj膮 od godz. 6.00 . Uwi膮zywane s膮 do trzepaka, 艂aweczki, s艂upk贸w i drzew. Stali艣my si臋 wi臋藕niami w艂a艣cicieli ps贸w.
  Na zwracane im uwagi nie reaguj膮. Stra偶 miejska jest bezsilna, sp贸艂dzielnia mieszkaniowa bezsilna. my mieszka艅cy mamy zrobi膰 porz膮dek. Brak s艂贸w.

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Czy warunki, w kt贸rych przebywaj膮 psy nie naruszaj膮 Ustawy o ochronie zwierz膮t? Je艣li tak, to sprawa bardziej dla Policji ni偶 dla Stra偶y Miejskiej.

   Do tego dochodzi kwestia ha艂asu, kt贸r膮 te偶 mo偶na zg艂osi膰, je偶eli jest uci膮偶liwy i przeszkadza mieszka艅com.

   Reply
 10. Nuczynka

  To jest na prawd臋 totalny idiotyzm jak dla mnie to tak jak by m贸wi膰 偶e r贸wnie偶 znecamy si臋 nad psem zostawiaj膮c go samego w domu bo on si臋 smuci a co gdyby np by艂o w艂amanie do domu? M贸g艂 by mu kto艣 krzywd臋 zrobi膰… Lito艣ci jak pies jest nauczony zostawania pod sklepem to jest to dla niego codzienno艣膰 on nie ma zbyt wiele do roboty wi臋c 偶e poczeka 5 minut to mu nic nie b臋dzie. A je艣li chodzi o kradzie偶 to rozumiem ale przyznajmy si臋 szczerze? Ja osobi艣cie nigdy o takim przypadku nie s艂ysza艂am i np na co komu艣 kundelek? Id膮c np za艂atwi膰 jakie艣 sprawy daleko dajemy mo偶liwo艣膰 psu zabawy i d艂ugiego spacery oraz towarzystwa dla siebie a w takie sposoby odbieramy ps膮 rado艣膰 bo komu np po chodzeniu 1h b臋dzie si臋 chcia艂o i艣膰 druga godzin臋 z psem? Nikomu, p贸jdzie na 15 minut. Takie my艣lenie jest okrutne, niby starajcie si臋 pomaga膰 ps膮 a w rzeczywisto艣ci im utrudniacie 偶ycie i ps膮. Kiedy艣 czego艣 takiego nie by艂o ka偶dy zostawia艂 psy pod sklepami i budynkami i nigdy nic im si臋 nie dzia艂o to jest 偶a艂osne co si臋 teraz wyprawia dobrze, 偶e i tak wi臋kszo艣膰 na to nie zwraca uwagi.

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Prosz臋 zauwa偶y膰, 偶e mowa tu jest o okoliczno艣ciach towarzysz膮cych takich jak m.in.: niska temperatura, wysoka temperatura i nas艂onecznienie, brak wody, nara偶enie na potr膮cenie przez samochody poruszaj膮ce si臋 w miejscu pozostawienia psa, stres zwi膮zany z otoczeniem i brakiem opiekuna. Nie jest to zwi膮zane tylko z miejscem pod sklepem.
   Wszystko jest opisane w artykule.
   A nazywanie tego idiotyzmem utwierdza mnie w przekonaniu, 偶e przed kupieniem / adoptowaniem psa powinny by膰 obowi膮zkowe badania i testy.

   Pozdrawiam i spokojnego wieczoru 偶ycz臋.

   Reply
  2. elo320

   Prosz臋 sobie zobaczy膰 filmik w artykule, wydarzenie trwa艂o nieca艂膮 minut臋, a koszty leczenia psa, 艣cigania przest臋pcy i utraty czasu s膮 du偶e. Gdyby w艂a艣cicielka nie bra艂a ze sob膮 psa, do tego by nie dosz艂o. To zadzia艂o si臋 nie pierwszy raz i nie ostatni. A偶 mi si臋 偶al robi ludzi co m贸wi膮 „kiedy艣 tak nie by艂o”. No pewnie. „Kiedy艣 nie by艂o depresji, kiedy艣 nie by艂o takiego po艣piechu”. Ale za to od zawsze by艂o prawo wyborcze dla kobiet, wolno艣膰 s艂owa, prawo do w艂asno艣ci. Eureka! O ka偶de prawo cz艂owiek musia艂 zawalczy膰 i dobrze, 偶e nadal s膮 ludzie, kt贸rzy nie s膮 oboj臋tni na innych ani samolubni, bo „pies to zwierz臋”. Nie pozdrawiam i 偶ycz臋 otwarcia umys艂u

   Reply
 11. Karolina

  Ja staram si臋 nie zostawia膰 pieska przed sklepem. Ludzie powinni unika膰 takich sytuacji, je艣li maj膮 mo偶liwo艣膰. Powinni te偶 wi臋ksza uwag臋 przywi膮zywa膰 do sprz膮tania po piesku. Ja od lat u偶ywam woreczk贸w {reklama do wiadomo艣ci admina], polecam wszystkim.

  Reply
 12. lukki69

  Jak jeste艣cie tacy porz膮dni to na pocz膮tek nie rzucajcie niedopa艂k贸w po petach tam gdzie stoicie…to o wiele wi臋cej poprawi nasz komfort w miejscach publicznych ni偶 brak ps贸w pod sklepem.

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Ale kto rzuca niedopa艂ki, do kogo piszesz?

   Reply
 13. Ludziom nie dogodzi.

  Wam, to wiecznie co艣 nie pasuje. Wida膰 ludziom nie dogodzi. Zostawi psa 藕le, wejdzie do sklepu 藕le. Parodia. Zajmijcie si臋 lepiej ludzie swoim 偶yciem.

  Reply
  1. AjriszZona.pl

   Jest wi臋cej opcji, czemu ogranicza膰 si臋 tylko do tych dw贸ch. Jest trzecia najbardziej w艂a艣ciwa – albo spacer z psem, albo zakupy.
   Zajmujemy si臋 偶yciem 藕le traktowanych ps贸w, bo ich opiekunowie nie sprostali zadaniu w艂a艣ciwej opieki.

   Reply

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *